آموزش ریدینگ آیلتس

آموزش ریدینگ آیلتس

آموزش ریدینگ آیلتس

ریدینگ آیلتس جنرال آکادمیک

این بخش دومین بخش در آزمون سه مهارتی آیلتس می باشد. 60 دقیقه زمان به آن اختصاص داده شده است. متن ها همگی واقعی هستند و از کتاب ها و مجلات مختلف گرفته میشوند. برای هر دو آزمون آکادمیک و جنرال مهارت ریدینگ (Reading module) که متشکل از سه قسمت بوده و تق...