آموزش لیسنینگ آیلتس

آموزش لیسنینگ آیلتس

آموزش لیسنینگ آیلتس

لیسنینگ آیلتس جنرال

زمان لیسنینگ آیلتس چقدر است ؟زمان لیسنینگ به طور کل 40 دقیقه است که آن به این صورت تقسیم می شود. 30 دقیقه برای شنیدن سوال ها و انتخاب کردن جواب برای شما در نظر گرفته می شود و 10 دقیقه جداگانه جداگانه برای وارد کردن جواب ها در پاسخ نامه درنظرگرفته می ...