این مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

نمونه رایتینگ تسک ۲

در بخش دوم رایتینگ آیلتس یا همان Writing task 2 برای هر دو آزمون آکادمیک و جنرال از شما انتظار می رود تا 250 کلمه یا بیشتر برای بیان کردن نظرتان درمورد موضوع داده شده بنویسید. درصد زیادی از موضوعات IELTS Writing Task 2 را موضوعات روزمره و مورد گرایش جامعه و مشکلات آن شامل می شود.
این که شما بتوانید تفاوت این دو را درک کنید بسیار مهم می باشد: صنعت توریسم یک موضوع گرایشی است و هم جنبه های مثبت و هم منفی دارد در صورتی که آلودگی یک مشکل است و فقط جنبه ی منفی دارد.
سوالات رایتینگ آیلتس که این دو بخش را در بر می گیرند به فرم های زیر طرح می شوند:

1.Do you Agree or Disagree؟

ممکن است از شما خواسته شود تا نظر موافق یا مخالف خود را راجع به یک نظریه بیان کنید و برای نظرتان دلیل بیاورید. این سبک سوالات به یکی از دو فرم زیر مطرح می شوند:

فرم اول : نظر شما راجع به این موضوع چیست؟

WRITING TASK 2

You should spend about 40 minutes on this task

Writing about the following topic:

International tourism is now more common than ever before. Some feel that thisis a positive trend, while others do not.

What are your opinions on this?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your ownknowledge or experience.

Write at least 250 words

فرم دوم : موافق هستید یا مخالف؟

WRITING TASK 2

You should spend about 40 minutes on this task.

Write about the following topic:

Men and women are different in term of their characteristics and abilities. Forthis reason, some jobs are better done by men and others by women.

Do you agree or disagree?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your ownknowledge or experience

Write at least 250 words

2.Discuss Causes , Effects and/or Solutions

بعضی از سوالات رایتینگ از شما می خواهد تا در مورد علت ، تاثیر و یا راه حل برای یک موضوع روزمره و اجتماعی بحث کنید.

 

WRITING TASK 2

You should spend about 40 minutes on this task.

Write about the following topic:

Many people believe that educational standards have declined in recent times,particularly in the area of literacy and numeracy.

Discuss the causes of this problem and offer some possible solutions to it

Write at least 250 words

نمونه رایتینگ task 2 و جواب band score 7Sample Answer

WRITING TASK 2

You should spend about 40 minutes on this task.

Write about the following topic: 

The Internet has dramatically altered our lives over the past few decades. Althoughsome of these changes have been negative, the overall effect of this technology hasbeen positive.

What are your opinions on this?

Give reasons for your answer and include any relevant example from your own knowledge orexperience

Write at least 250 words

Model Answer:

Model Answer B: IELTS Band 7

The Internet has brought significant changes to our lives in recent years. Yet, there remains somedisagreement as to whether the overall effect of this technology has been positive or negative.

While there are certainly valid arguments to the contrary, I personally believe that the benefits ofthe Internet far outweigh its drawbacks. These benefits are twofold.

First of all, it is an indisputable fact that the Internet has revolutionized the way wecommunicate. Despite the risk of social isolation – a problem occasionally seen in people whospend too much time at their computer terminal rather than relating to people in the real world–most of us have benefited greatly from e-mail and internet chat programs like MSN Messenger.

These incredibly useful and powerful tools of communication facilitate both contact with lovedones in faraway places and global trade.

Equally importantly, though, the Internet has placed the entire word (and all of the information init) at our fingertips. In earlier times, conducting research entailed long hours searching libraryshelves. Now, however, the same information can be accessed at the click of a button.

Admittedly, not all of the information available on the Internet is reliable or helpful – there is avast amount of material online that some would consider offensive or dangerous, ranging frompornography to instructions on how to make bombs. Nonetheless, I would contend that this freeflow of information has generally been a very positive development.

By way of conclusion, I once again reaffirm my position that the Internet has had a positiveimpact on modern life because of its influence on communication and the flow of information

(272 words)

نحوه نوشتن رایتینگ task 2 آیلتس

برای هرچه بهتر نوشتن رایتینگ سبک power writing را به شما معرفی می کنیم.

P مخفف واژه Planning ، برنامه ریزی برای رایتینگ بر اساس آنالیز سوال

O مخفف Organazing ، مرتب کردن ایده هایتان قبل از رایتینگ

W مخفف خود رایتینگ Writing

E مخفف واژه ی Evaluating ، ارزیابی کردن نوشته تان بعد از رایتینگ

R مخفف Revising and Refining، اصلاح کردن و بهتر کردن متن نوشته شده

نکات رایتینگ task 2 آیلتس

Planning

اولین قدم برای رایتینگ برنامه ریزی برای نوشتن است. برای این کار باید تمام سوال را در نظر بگیرید و کلمه های خاص در رایتینگ حواس شما را پرت نکنند. اگر کل رایتینگ را برای یک کلمه ی کلیدی خاص بنویسید جواب شما کل سوال را در بر نمیگیرد و کامل نیست.

باید:

  • کل سوال را آنالیز کنید.
  • بخش های مختلف سوال را مشخص کنید.
  • موضوع اصلی را روشن کنید.
  • تمام چیزهایی که سوال از شما خواسته را در نظر بگیرید.

اگر در ابتدای رایتینگ حدود 3 دقیقه برای برنامه ریزی زمان بگذارید مسلما رایتینگ مناسب تر و کامل تری ارائه خواهید کرد. بعد از آن تمام کلمات کلیدی را مشخص کنید. این کار ذهن شما را برای نوشتن آماده می کند. بعد از آن به کلمات هم معنی برای آن ها فکر کنید. این کار باعث می شود دامنه لغاتی که در رایتینگ از آن استفاده می کنید بیشتر باشد.

مرحله بعد مشخص کردن موضع شما در مورد موضوع رایتینگ است که موافق یا مخالف و یا بی طرف هستید. و در مرحله آخر در مورد جواب های احتمالی فکر می کنید و آن ها را به صورت خلاصه یادداشت می کنید.

Organizing

اکنون از بین ایده ها تعدادی را انتخاب کرده و مرتب می کنید. و هرکدام را در یک پاراگراف جداگانه قرار می دهیم و می توانیم با ذکر مثال متن خود را گسترده تر کنیم. اکنون باید به جملاتی فکر کنیم که پاراگراف ها را به هم وصل کنند.

Write

حالا آماده ی نوشتن هستید. مواظب باشید که متن شما تعداد حداقل 250 کلمه را شامل شود.

Evaluating

مطمئن شوید که به تمام قسمت های سوال پاسخ داده اید. اگر متوجه شدید که چیزی از قلم افتاده باید آن را اضافه کنید.

Revising

به مرحله ی آخر و یکی از مهم ترین مراحل رسیدیم. کل متن را برای ایرادات گرامری و دیکته بگردید و آن ها را اصلاح کنید.

 

 

 

سوالات خودرا با کارشناسان گاما مطرح کنید،در سریعترین زمان پاسخگوی شما خواهیم بود ،جواب به صورت پیامک اطلاع داده خواهد شد

0


پرسش و یا دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد